Korak 1:

Proučite i prihvatite dolje navedene uvjete uporabe:

ASCENSIA DIABETES CARE

UGOVOR O LICENCI ZA KRAJNJEG KORISNIKA

(„Ugovor”)

 

 

 1. DODJELA LICENCE.Ascensia Diabetes Care Holdings AG („Ascensia”) dodjeljuje pravo na uporabu jedne kopije priloženog softverskog programa („Softver,” Ascensijin UPRAVLJAČKI PROGRAM USB KABEL), i svih povezanih alata na jednom terminalu priključenom na jednom računalu (tj. s jednim procesorom).Ne smijete umrežiti softver ili ga na drugi način rabiti na više od jednom računalnom terminalu u isto vrijeme.

 

 1. AUTORSKA PRAVA.Autorska prava za ovaj softver u vlasništvu su društva Ascensia i zaštićena su autorskim pravima Kanade i SAD-a i međunarodnim ugovorima.Morate rabiti softver kao materijal na kojem postoje autorska prava, osim što smijete (a) napraviti jednu kopiju softvera za potrebe sigurnosne kopije ili arhive ili (b) prenijeti softver na tvrdi disk, pod uvjetom da čuvate original samo za potrebe sigurnosne kopije ili arhive.Ne smijete kopirati popratni materijal ispisan uz softver.

 

 1. RASKID LICENCE.Ako ne poštujete bilo koju odredbu ovog ugovora o licenci, ugovor se smatra raskinutim.Ako vam je softver omogućen na osnovu najma, ugovor o licenci prestaje kad prestane najam.U ostalim slučajevima, licenca će se nastaviti koristiti sve dok ne prestanete rabiti softver, osim ako ugovor nije prestao ranije.Po prestanku ugovora, obvezni ste na svoju odgovornost i trošak odmah obrisati ili uništiti softver.

 

 1. OSTALA OGRANIČENJA.Ne smijete distribuirati, dati u najam ili na drugi način prenijeti cijeli softver ili jedan njegov dio na bilo koju treću stranu bez prethodnog pismenog pristanka društva Ascensia.Također ne smijete podlicencirati softver, prenijeti ovaj ugovor, niti na drugi način prenijeti sva ili samo neka prava koja vam je dodijelila Ascensia po ovom ugovoru bez njenog prethodnog pismenog pristanka.Ako softver služi za ažuriranje, svaki prijenos mora uključiti ažuriranje i sve prethodne verzije.Ne smijete mijenjati, prilagođavati ili prevoditi softver ili popratni pismeni materijal.Također ne smijete izmijeniti ili ukloniti obavijesti o autorskim i drugim vlasničkim pravima koja se pojavljuju na ili u softveru ili popratnom materijalu.Ne smijete sami ili putem trećih strana omogućiti povratni inženjering, dekompilirati, rastaviti ili prevesti softver.

 

 1. POBOLJŠANJA I AŽURIRANJA.Asensia može ponekad po svom nahođenju poboljšati softver, ažurirati ga ili izraditi nove verzije po svojim tadašnjim standardnim uvjetima.Ovaj sporazum primjenjuje se i na ta poboljšanja.

 

 1. OGRANIČENO JAMSTVO.Vi ste odgovorni za odabir odgovarajućeg softvera kako bi postigli rezultate koje namjeravate.Ascensia jamči da će softver u bitnome funkcionirati kao što je opisano u dokumentaciji za vrijeme od 30 dana nakon preuzimanja.OSIM U SLUČAJU GORE NAVEDENOG OGRANIČENJA, SOFTVER SE ISPORUČUJE ONAKAV KAKAV JE, BEZ IKAKVIH JAMSTAVA, BILO NAVEDENIH ILI PODRAZUMIJEVANIH, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA PRODAJE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU.

 

 1. KUPČEVA OVLAŠTENJA.Asensijina odgovornost i vaše jedino ovlaštenje u takvom slučaju je po Ascensijinom izboru popravak ili zamjena softvera koji ne ispunjava uvjete ograničenog jamstva i koji je vraćen u Ascensiju.Ograničeno jamstvo je ništavo ako je greška u softveru rezultat slučaja, zlouporabe ili pogrešne primjene.Eventualna zamjena softvera sadrži jamstvo koje se primjenjuje na izvorni jamstveni period ili na trideset (30) dana, bez obzira na to koji period je dulji.
 2. ODGOVORNOST U SLUČAJU DIREKTNIH ILI POSLJEDIČNIH ŠTETA.Osim ako je suprotno određeno lokalnim ili državnim propisima, Asensia ili njezini dobavljači neće se smatrati odgovornim za štetu (kao što je npr. smanjenje ili gubitak dobiti, prekid poslovanja, gubitak poslovne informacije ili druge materijalne štete) kao posljedicu korištenja ili nemogućnosti korištenja Ascensijinog proizvoda, čak i ako su Ascensia ili njen distributer bili obaviješteni o mogućnosti takve štete.
 3. RAZNO.Nemate pravo na podlicenciranje prava po ovom ugovoru iz bilo kojeg razloga.U slučaju kršenja ovog sporazuma odgovorni ste za štetu društvu Ascensia, i u tom slučaju se ovaj ugovor raskida.Ako je bilo koja odredba ovog ugovora nevažeća, nezakonita ili neprovediva, to ne utječe na važnost, zakonitost i izvršenje ostatka ugovora bilo djelomično ili u cijelosti.U slučaju spora proizašlog u vezi ovog ugovora, strana koja dobije spor ima pravo na naknadu svih troškova u vezi spora.
 4. POTPUNI SPORAZUM.Ovaj ugovor predstavlja potpuni sporazum između ugovornih strana u vezi opskrbe softvera i povezanih korisničkih uputa i zamjenjuje sve prethodne dogovore, sporazume, izjave i obećanja.Ovaj ugovor se ne može mijenjati ili modificirati osim pismenim putem koji su odgovarajuće potvrdile obje strane.
 5. PRIMJENA PRAVA.Na ovaj sporazum se primjenjuje i isti se tumači u skladu sa zakonima savezne države New York, bez pozivanja na sukob zakona.Strane sporazumno ugovaraju mjesnu nadležnost sudova u saveznoj državi New York.
 6. POREZI I CARINE.Vi ste odgovorni za plaćanje svih poreza, carina i nameta, postojećih ili budućih koje može odrediti bilo koja vlast u vezi ovog ugovora za opskrbu, uporabu ili održavanje softvera. Ako je bilo koji od tih poreza, carina ili nameta obvezna platiti Ascensia, obvezni ste joj na njen zahtjev u potpunosti nadoknaditi te troškove.
 7. PRISTANAK NA UGOVOR.

Potvrđujem da sam pročitala ovaj ugovor, razumjela njegove odredbe i da pristajem obvezati se njegovim uvjetima.